Kategori: Mödravård


Mödravård, Tips

Kan vara bra att veta!

Socialstyrelsen ger varje år ut rekommendationer för hur man bäst skall förebygga och behandla årets säsongsinfluensa. För säsongen 2013-2014 gäller följande:

Vilka bör erbjudas vaccination?

 

  • Gravida kvinnor i andra och tredje trimestern (efter rutinultraljudet)
  • Personer över 65 års ålder
  • Personer med kroniska sjukdomar och kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom

o instabil diabetes mellitus

o kraftigt nedsatt infektionsförsvar

o kronisk lever- eller njursvikt

o svår astma

o extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)

o flerfunktionshinder hos barn.

Bakgrund

Innan ”svininfluensan”  2009 erbjöds gravida kvinnor vaccination mot säsongsinfluensa endast om de hade en underliggande sjukdom som innebar en ökad risk för allvarlig sjukdom. Erfarenheterna 2009 talade dock för att även friska gravida kvinnor har en ökad risk för allvarlig sjukdom vid influensa, framförallt i senare del av graviditeten. Erfarenheter från säsongen 2012–2013 talar för att gravida kvinnor behöver ha fortsatt skydd mot influensa och att tidigare vaccination med pandemivaccinet Pandemrix inte ger tillräckligt skydd. Socialstyrelsen rekommenderar därför att samtliga gravida kvinnor i andra och tredje trimestern erbjuds vaccination. Vaccinationen bör ges efter ”rutinultraljudet” som erbjuds vecka 18-20.

Man har sett tydliga vinster med en sådan vaccination i form av minskad sjuklighet, minskad sjukhusvistelse och minskad dödlighet i influensa eller dess följdsjukdomar (framförallt lunginflammation). Inga risker för fostret eller graviditeten har påvisats.

Om du som är gravid dessutom tillhör ytterligare en riskgrupp (t ex fetma, lungsjukdom) är det extra angeläget att du vaccinerar dig!

 

  • Influensavaccinationen börjar 15:e oktober, vecka 42 och vi ber dig att kontakta den vårdcentral där du är listad för att beställa tid.

 

  • Vaccinationen ges högt upp på överarmen, så det underlättar om du bär kortärmad klädsel.

 

  • Kostnaden för dig som tillhör en riskgrupp är 100 kr.